تماس با ما

آدرس: تهران، خيابان دماوند، خيابان اتحاد، خيابان چهارم غربي، شماره 3

تلفن: 77339898 (15 خط)

فکس: 77339891

پست اکترونيک: info@hamtak.com

 

نشانی: تهران - خیابان دماوند - خیابان اتحاد - خیابان چهارم غربی - شماره 3
تلفن: 021-7733989
فکس: 021-77339891
ایمیل :info@hamtak.com