سيفون ديواري

کد: 815
مشخصات

 آبگيري خودکار و کم‌صدا (از 5 تا 7 ليتر)
مکان نصب شير شناور از هر دو سو
تنظيم دلخواه حجم آبگيري مخزن با شير شناور

 
گالری تصاویر


نشانی: تهران - خیابان دماوند - خیابان اتحاد - خیابان چهارم غربی - شماره 3
تلفن: 021-7733989
فکس: 021-77339891
ایمیل :info@hamtak.com