زيرآب دولگن

کد: 218
مشخصات

با خروجي سرريز لگن يا سيني
گالری تصاویر


نشانی: تهران - خیابان دماوند - خیابان اتحاد - خیابان چهارم غربی - شماره 3
تلفن: 021-7733989
فکس: 021-77339891
ایمیل :info@hamtak.com