لوازم سينک سه لگن

کد: 366-B
مشخصات

 خروجي غيرهم‌سطح
خروجي در يک خط نيست
فاصله زياد بين دو خروجي
سرريز لگن
گالری تصاویر


نشانی: تهران - خیابان دماوند - خیابان اتحاد - خیابان چهارم غربی - شماره 3
تلفن: 021-7733989
فکس: 021-77339891
ایمیل :info@hamtak.com