شير شناور (فلوتر)

کد: 803
مشخصات

ورودي آب از کف 1.2"
گالری تصاویر


نشانی: تهران - خیابان دماوند - خیابان اتحاد - خیابان چهارم غربی - شماره 3
تلفن: 021-7733989
فکس: 021-77339891
ایمیل :info@hamtak.com